Tworzymy społeczność wirtualnej symulacji medycznej VMS

Partnerzy

Dziękujemy naszym partnerom za zaangażowanie w realizację mistrzostw

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na mistrzostwa

wypełnij wszystkie pola
Nazwę proponuje zespół zgłaszający się do uczestnictwa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wypełnieniem i wysłaniem niniejszego formularza. Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia oraz przesyłania treści informacyjno/marketingowych. Jestem świadomy/a , że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest SimArt Center sp. z o.o. , ul. Grodzka 20/7, 70-560 Szczecin.
Niniejszym akceptuję regulamin Mistrzostw Wirtualnej Symulacji Medycznej-VMS