#ratownicyratownikom to projekt skierowany do Uczelni oraz studentów kierunku ratownictwo medyczne. Udostępnimy studentom kierunku ratownictwo medyczne bezpłatnie nasz symulator VMS w wersji PC. Umożliwimy studentom realizację scenariuszy symulacji z zakresu kilku aspektów merytorycznych związanych z ratownictwem medycznym.

Chcemy, aby czas spędzony w domu nie musiał być czasem straconym.

Krzysztof Patelak SimArt Center sp. z o.o.


Regulamin:

1. Projekt skierowany jest (w pierwszej kolejności) do Uczelni prowadzących kierunek ratownictwo medyczne i posiadających wdrożony symulator VMS.

2. Projekt będzie trwał od 23 do 27 marca z możliwością przedłużenia.

3. Celem projektu jest zapewnienie możliwości nauki zdalnej studentom kierunku ratownictwo medyczne i upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego.

4. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy studenci kierunku ratownictwo medyczne, którzy zostaną zgłoszeni przez Uczelnię.

5. Uczelnia zgłasza się do projektu przez poniższy formularz a w odpowiedzi na zgłoszenie otrzyma instrukcję zgłaszania studentów.

6. Uczelnia może zgłosić tylko studentów kierunku ratownictwo medyczne.

7. Udział w projekcie zarówno dla Uczelni jak i dla studenta jest BEZPŁATNY.

8. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny dostęp do aplikacji VMS zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez Uczelnię.

9. Dostęp do symulatora nie może być przekazywany/udostępniany osobom trzecim.

10. Uczestnicy będą mogli uczestniczyć w wirtualnej symulacji medycznej przez 2 godziny dziennie.

11. Wyniki uczestników zostaną udostępnione Uczelni.


formularz
kontaktowy
ratownicy ratownikom

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wypełnieniem i wysłaniem niniejszego formularza. Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia oraz przesyłania treści informacyjno/marketingowych. Jestem świadomy/a , że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest SimArt Center sp. z o.o. , ul. Grodzka 20/7, 70-560 Szczecin.
Niniejszym akceptuję regulamin projektu ratownicy ratownikom